MINUT ČTENÍ: 2

AUTOR: ADAM PRSKAVEC


Náš život je v naší hlavě. Ten život se skládá ze dnů. Pokud máte dobrý den, budete mít i dobrý život. Jenže co je potřeba k tomu dobrému dni? Všichni máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. Jedno vede k neúspěchu a živoření. Druhé naopak ke spokojenosti a daleko lepším výsledkům. Změníme-li myšlení z „fixního“ na „růstové“, výrazně se nám zlepší den. Celý život – k lepšímu 🙂

Jedinec s:

Fixním myšlení (Fixed Mindset)Růstovým myšlení (Growth Mindset)
vyhýbá se překážkámtěší se na další výzvy
lehce se vzdápostaví se překážkám face to face
nevidí v úsilí možnostúsilí vnímá jako cestu k mistrovství
ignoruje negativní zpětnou vazbuučí se z chyb a kritiky
bojí se úspěchu ostatníchinspiruje se v úspěchu ostatních

 

myšlení praxiso

Psycholožka Carol Dwecková udělala výzkum, ve kterém vzala 128 dětí v rozmezí 10-11 let a rozdělila je na dvě skupiny. Dala jim vyřešit některé matematické problémy a pak dětem v první skupině řekla: „Daří se ti, musíš být hodně chytrý.“ Druhé skupině řekla: „Daří se ti, určitě jsi se hodně snažil.“ V další části výzkumu jim dala řešit těžší problémy, které skoro nikdo nevyřešil. Do třetice děti dostaly opět lehké zadání. Výsledek byl takový, že ve třetím testu děti chválené za intelekt (fixed mindset) skončily o téměř 1/4 hůře než děti chválené za snahu – growth mindset.

Lidé mající fixní myšlení věří, že jejich intelekt a schopnosti jsou dané. Na druhou stranu lidé s růstovým myšlením (growth mindset) věří tomu, že jsou věci změnitelné, nikoliv dané.

Mozek je neuroplastický – můžeme ho posilovat tak jako naše svaly. Vlastnosti nejsou vrozené, ale naučitelné. Když řeknete, že něco nemůžete, vzpomeňte si na Carol Dweckovou.


Reference:

DWECK, C.: Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books, 2007, ISBN: 978-0345472328.

Doporučuji stáhnout článek od mentální trenérky ze zkušenostmi z USA kliknutím