MINUT ČTENÍ: < 1

AUTOR: ADAM PRSKAVEC


PŘEDEŠLÉ TŘI HODNOTY

Přicházíme s dalšími morálními hodnotami, které třeba dodají Vašemu životu směr a obohatí ho. Jsou to etické zásady, které považujeme za správné a důležité. Hodnoty, které zastáváme, ovlivňují naše chování, priority, vztahy a také to, jak ovlivňujeme lidi kolem sebe.

Člověk totiž nemá odpovědnost jenom za sebe. “Better self, better world” – tedy lepší JÁ, lepší SVĚT.

Touto sekcí Vám odhalím další tři hodnoty, které jsou velmi zásadní v mém životě. Nemusíte se hned držet všech. Vyberte si jednu, dvě, tři, všechny – to je jedno, každopádně se té hodnoty držte.

4) Moudrost

Snažit se žít moudře, hledat moudrost. Když člověk neví, tak zajít za někým / někam kde tu moudrost třeba najde. Důležitá je však pokora k moudrosti – že ne vždycky ji člověk najde. S tím je spojené kritické myšlení. Mějme úctu k moudrosti a chtějme se moudru přibližovat.

5) Pravda

Být pravdivý sám k sobě. Říkat pravdu ostatním, nebo mlčet. Výhodou pravdy je, že si nemusíme pamatovat co jsme řekli.

6) Jednota

Ve smyslu co mě spojuje s ostatními. Hledat to, co mám společného s dalšími = naslouchat, nerozdělovat se na tábory a nesoupeřit. Můžeme mít odlišné názory, v něčem se ale určitě shodneme. Nacházet jednotu, nikoliv rozdělení.

V dalším článku představím další hodnoty. Praxiso, studium jinak.